Op expeditie

Innoveren en vernieuwen, niet door van bovenaf te bepalen wat er moet gebeuren, maar veranderingen van binnenuit door op onderzoek uit te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en door te voeren in de dagelijkse praktijk. Samen met leerkrachten onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realiseren en zich voortdurend  kunnen verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen voor de buitenwereld. Samen met stafmedewerkers nagaan hoe hun expertise optimaal ten dienste kan worden gesteld aan het primaire proces: onderwijs. Samen met bestuurders en schoolleiders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten. Versterken van het samenspel tussen bestuurders, schoolleiders, leerkrachten en stafmedewerkers, je bent immers met elkaar verantwoordelijk voor het klimaat en de cultuur binnen de school en voor de kwaliteit van het onderwijs. Waar mogelijk ook leerlingen en ouders betrekken. Niet ‘alle neuzen dezelfde kant op’, maar het benutten van verschillen. Met de drie V’s als uitgangspunt: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding.